افتتاح اولین کارخانه صنعتی بازیافت پلیمرهای دفنی کشور

افتتاح اولین کارخانه صنعتی بازیافت پلیمرهای دفنی کشور

فاز یک کارخانه پاکسازان هستی با حضور سرمایه گذار و مخترع آن جناب حسن حسینقلی و با حضور شهردار کرج افتتاح شد