مزایای استفاده از پیرولیز

مزایای استفاده از پیرولیز

¨ بازیافت و استفاده مجدد از ضایعات پلیمری که يکي از شاخص‌هاي صنعتي شدن کشورهاي پيشرفته می‏باشد.

¨ عدم دفن ضایعات پلیمری بعنوان بزرگترین آلاینده قرن و بالطبع صرفه‏جویی در هزینه‏های دفن.

¨ بازگشت مجدد مواد پلیمری به چرخه تولید.

¨ جلوگیری ازخطرات ناشي از ضایعات پلاستيكي به سبب مواد افزودني آميخته با آنها که باعث می‏گردد شیرابه حاصله حاوی تركيباتي

¨ نظير فلزات سنگين و ساير تركيبات زيان‌آور براي محيط زيست ‌باشند.

¨ بهبود كيفيت و خواص فيزيکي و تنفس بهتر خاک بدلیل عدم وجود مواد پلیمری در میان مولکول‏های خاک.

¨ تولید سوخت‏های هیدروکربوری دارای خواصی کاملا مطابق با سوخت‏های فسیلی

نتایج زیر جهت یک تن پلاستیک بدست آمده است:

¨ تا دمای جوش زیر  °C250، 70% هیدروکربن سبک

¨ تا دمای جوش زیر  °C250-400، 15% هیدروکربن سنگین

¨ گاز، 10%

¨ کک، 5%