پیرولیز چیست

پیرولیز چیست

در حال حاضر پسماندهای پلاستیکی و پلیمری و تایرهای مستعمل بدلیل دوام و پایداری زیاد در محیط زیست آلودگی های شدیدی را ایجادمی نمایدکه بعنوان بزرگترین معضل زیست محیطی محسوب میگردد.هرچند پلاستیکها 10% وزن پسماندهای  جامد را تشکیل میدهند ولی بعلت دانسیته کم، حجمی بین30- 25 % کل پسماندهای جامد را  در بر میگیرد. مصرف سالیانه  در حدود 2 میلیون تن پلاستیک می باشد که در این میان  حدود 1 میلیون تن آن که اغلب شامل ظروف یکبار مصرف و پلاستیکهای بسته بندی می باشد, بدلیل اینکه قابلیت بازیافت نداشته و یا هزینه بازیافت آن بالا می باشد، عملا" از چرخه بازیافت خارج شده و به مراکز دفن سپرده می شود.
با توجه به اهمیت موضوع و آزمودن روشهای متعدد , فرآیند پیرولیز در بسیاری از مراکز تحقیقاتی دنیا در کشورهای پیشرفته مورد توجه واقع گردیده و طرفداران زیادی پیدا کرده است.