پاک سازان هستی

پاک سازان هستی

شركت پاک سازان هستی در راستای بازیافت پسماندهای پلیمری همگام با اهداف زیست محیطی و بـا اسـتفاده از روش‏هـاي طراحـي شـده مناسـب برای اولین بار در کشور در مقیاس کاملا صنعتی قادر گردیده است حجـم زيـاد زبالـه ‏هـاي پلاسـتيكی را بـه هیدروکربن‏های سبک و سنگین تبـديل نماید.

این شرکت با بکارگیری نیروهای مجرب و مخترع خود و همچنین با بهره گیری از تجربیات و دانش فنی پژوهشکده پلیمر ایران و جهاد دانشگاهی استان البرز و سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج موفق به تولید هیدروکربن های سبک و سنگین از ضایعات پلیمری دفنی در مرکز دفن زباله حلقه دره گردیده است.

امید است این شرکت با اتکاء به ذات احدیت و همت متخصصین خود بتواند گامی موثر در راستای سلامت هموطنان و تحویل محیط زیستی پاکیزه تر به نسل های آینده این مرز و بوم بردارد.