پاک سازان هستی

شركت پاک سازان هستی در راستای بازیافت پسماندهای پلیمری همگام با اهداف زیست محیطی و بـا اسـتفاده از روش‏هـاي طراحـي شـده مناسـب برای اولین بار در کشور در مقیاس کاملا صنعتی قادر گردیده است حجـم زيـاد زبالـه‏ هـاي پلاسـتيكي را بـه هیدروکربن‏های سبک و سنگین تبـديل نماید.

پیرولیز چیست

پیرولیز به فرایند تولید هیدروکربن از پسماندهای پلاستیکی و پلیمری ضایعاتی و تایرهای مستعمل گفته می شود

مراحل اجرایی فرآیند پیرولیز

درابتدای فرآیند, توسط پمپ خلاء هوای موجود در رآکتورخارج شده , سپس پلاستیکهای ضایعاتی توسط یک دستگاه ماردون به داخل رآکتور هدایت می شود. پلاستیکهای مصرفی در این فرآیند : پلی اتیلن، پلی پروپیلن و پلی استایرن می باشند.

تجهیزات و امکانات سیستم پیرولیز

رآکتور ، اطاق کاتالیست ، جدا کننده آب و نفت ، مایع کننده و یا کندانسورهای افقی‏ ، تجهیزات ضد برگشت شعله ، بافر تانک ، تجهیزات فشار منفی ، لوله آب جت ، سیستم غبارگیر ، دودکش و فن ، سیستم تغذیه اتوماتیک

دلایل استفاده از پیرولیز

امروزه حفظ محیط زیست درگیر مشکلات فراوانی می‏باشد که در این میان پسماندهای تولید شده ناشی از مواد پلیمری و پلاستیک‏ها دارای سهم چشمگیری می‏باشند.

مزایای استفاده از پیرولیز

بازیافت و استفاده مجدد از ضایعات پلیمری که يکي از شاخص‌هاي صنعتي شدن کشورهاي پيشرفته می‏باشد